ORDRE DE MÈRIT 2017


                                                          


Calendari:

1-  PROVA  - HCP1 - Novembre 2015
2 - PROVA    - Sant Cebrià-   Gener 2017

3 - PROVA     - HCP1-  Febrer 2017
4-  PROVA    - MAS PAGES - Març 2017
5-  PROVA   -   PERALADA - Abril 2017
6-  PROVA  -  TENNIS MORA -  Maig 2017
7-  PROVA -   PORTAL DEL ROC - Juliol 2017
8-  PROVA-     MONTSENY - Agost 2017

9 - PROVA -   EL VALLES - Setembre 2017

10- PROVA  - EL VENDRELL -  Octubre  2017 ( PROVA FINAL).


Puntuació:
El Handicap de joc serà el que tingui cadascun dels jugadors el dijous abans de cada prova. Si el torneig és oficial amb la puntuació que figuri en la tarjeta de la FCPP. Si el torneig és simplement un entrenament, aleshores seria la que figuri en la tarjetas de joc que s’han de fer arribar al Club, en cas d'entrenament per ser vàlid haurien de jugar un mínim de 6 jugadors de l’equip.

La fórmula de joc serà Medal Play, amb un màxim de 7 cops per forats. Si es juga un campionat en format Stableford el resultat es convertirà a Medal Play.

El resultat Medal Play es convertirà en punts segons aquesta taula: 

40 cops        50 punts 50 cops        40 punts 60 cops        30 punts
41 cops        49 punts 51 cops        39 punts 61 cops        29 punts
42 cops        48 punts 52 cops        38 punts 62 cops        28 punts
43 cops        47 punts 53 cops        37 punts 63 cops        27 punts
44 cops        46 punts 54 cops        36 punts 64 cops        26 punts
45 cops        45 punts 55 cops        35 punts 65 cops        25 punts
46 cops        44 punts 56 cops        34 punts 66 cops        24 punts
47 cops        43 punts 57 cops        33 punts 67 cops        23 punts
48 cops        42 punts 58 cops        32 punts 68 cops        22 punts
49 cops        41 punts 59 cops        31 punts 69 cops        21 punts
        i així seguint la taula fins arribar a 89 cops 1 punt.

Del total de 10 proves, comptaran els millors 6 resultats d’entre totes les proves disputades. S’han de jugar un mínim de 6 proves per poder tenir dret al premi.

Hi hauran les següents Bonificacions:
Al guanyador d’una prova en categoría Scratch i Handicap se li sumarà 2 punts extres a aquella prova. En cas d’empat el jugador que hagi fet més birdies, i si seguéix el que faci més pars.

El darrer Torneig  es jugarà com a Final i per tant com a prova "especial", a on per participar hi haurà 2 punts extres i les bonificacions als primers classificats: Guanyador: 5 punts,  2on. Classificat: 3 punts, 3er. Classificat: 1 punt.

Classificacions:
H haurà dues Categories: SCRATCH i HANDICAP
Desprès de cada prova es publicaran a la pàgina web del CLUB, les classificacions de la prova i la Classificació Acumulada.(http://clubforaten1.blogspot.com/)

Premis
  • Guanyador Scratch i Handicap .Trofeu 
  • 2on Classificat Scratch I Handicap:  Trofeu

Els premis no són acumulatius, i el Scratch va per davant del Handicap.

En cas d'empat en una posició amb dret a premi, guanyarà el que hagi fet millor resultat en Scratch o Handicap segons la categoria en la darrera prova final . En el cas de continuar l'empat es decidiria pel millor resultat Scratch en aquesta prova final. Si encara així continúes l'empat, s'agafaria el nombre de victòries durant les 10 proves per determinar el guanyador.  Si encara persistis l'empat el que tingui millor puntuació en les proves descartades

No hay comentarios:

Publicar un comentario